Friday, 22/1/2021 | 6:53 UTC+7
Sinh lý học
 • Trống canh

  Vợ chồng mới cưới bàn nhau Vui tuần trăng mật, xuống tàu chạy ra Một hòn đảo nhỏ nơi mà Vẫn lưu truyền nét văn hoa thủơ nào. Có phong tục cũ ngộ sao : Ông Từ gõ trống chùa chào mỗi canh. Sau khi tìm hiểu ngọn ngành Tối về vợ hỏi nhỏ :”

  Read more
 • Tuổi trẻ qua rất nhanh con người cũng già đi theo năm tháng
  Tuổi trẻ thoáng qua

  Tuổi trẻ nhanh lắm cũng qua 50 nữa mình là lão ông Tay rung gối mỏi lưng còng Biết ai bên cạnh một lòng sóc săn Quyên sinh bên nấm mồ phần Người chung chăn gối giờ nằm cạnh bên

  Read more