Friday, 22/1/2021 | 8:06 UTC+7
Sinh lý học
  • Trống canh

    Vợ chồng mới cưới bàn nhau Vui tuần trăng mật, xuống tàu chạy ra Một hòn đảo nhỏ nơi mà Vẫn lưu truyền nét văn hoa thủơ nào. Có phong tục cũ ngộ sao : Ông Từ gõ trống chùa chào mỗi canh. Sau khi tìm hiểu ngọn ngành Tối về vợ hỏi nhỏ :”

    Read more