Friday, 22/1/2021 | 7:55 UTC+7
Sinh lý học
 • Tìm hiểu về bệnh chảy máu mũi

  Mũi gồm hai ngăn, như hai ống xếp song song nhau, ở phía trước là hai lỗ mũi; ở phía sau thông với họng. Hai hốc mũi được phủ niêm mạc, ngay dưới niêm mạc là hệ thống mạch máu chằng chịt, li ti và khá mỏng manh. Vì thế, một sang chấn nhỏ cũng

  Read more
 • Sự biến đổi hóa học trong đĩa đệm và tốc độ xuất hiện yếu tố gây đau tại đoạn vận động cột sống

  Sự biến đổi hoá học trong đĩa đệm Bên cạnh những nguyên nhân hoàn toàn cơ học, còn có những yếu tố kích thích khác tới những tận cùng ở đoạn vận động. Những thay đổi ờ đoạn vận động như rối loạn trương lực, những biến đổi độ pH cũng như thành phần hóa

  Read more
 • Cơ chế điều hòa ngược
  Cơ chế điều hòa ngược

  Trong cơ thể toàn vẹn, điều hòa chức năng dù bằng con đường thần kinh hay thể dịch thì phần lớn đều tuân theo cơ chế điều hòa ngược, Có hai kiểu điều hòa ngược là điều hòa ngưọc âm tính và điều hòa ngược dương tính. Thế nào là điều hòa ngược? Điều hòa

  Read more
 • Đường thể dịch
  Điều hòa cơ thể bằng đường thể dịch

  Nhìn chung hệ thống thể dịch liên quan đến điều hòa các chức năng chuyển hóa của cơ thể như là điều hòa tốc độ của các phản ứng hóa học trong tế bào, hoặc sự vận chuyển vật chất qua màng tế bào hoặc một số hoạt động chức năng khác của cơ thể

  Read more
 • Phương pháp định lượng miễn dịch phóng xạ( RIA)

  Nguyên tắc: Nguyên tắc chung của phương pháp định lượng miễn dịch phóng xạ là dựa trên sự gắn cạnh tranh giữa hormon tự nhiên (hormon trong máu cần định lượng) và hormon đánh dấu phóng xạ với kháng thể đặc hiệu. Mức độ gắn của hai loại hormon này với kháng thể tỷ lệ

  Read more
 • Thần kinh và phản xạ
  Điều hòa chức năng bằng đường thần kinh

  Con người sống trong môi trường tự nhiên luôn luôn chịu mọi tác động của môi trường, ngược lại con người cũng luôn luôn tác động trở lại nhằm cải thiện, nâng cao môi trường tự nhiên. Ngoài các yếu tố tự nhiên, con người ngay từ thời kỳ cổ xưa cho đến nay luôn

  Read more
 • Nội môi và hằng tính nội môi
  Nội môi, hằng tính nội môi

  Claude Bernard (1813-1878) là người đầu tiên từ nghiên cứu trên thực nghiệm đã đưa ra quan niệm “nội môi”. Nội môi Khoảng 56°/( trọng lượng cơ thể người trưởng thành là dịch. Hầu hết dịch của cơ thể nằm trong tế bào, lượng dịch này được gọi là dịch nội bào. số còn lại

  Read more