Friday, 22/1/2021 | 7:25 UTC+7
Sinh lý học

Tuổi trẻ thoáng qua

Tuổi trẻ qua rất nhanh con người cũng già đi theo năm tháng

Post by relatedRelated post

Tuổi trẻ qua rất nhanh con người cũng già đi theo năm tháng

Tuổi trẻ qua rất nhanh con người cũng già đi theo năm tháng

Tuổi trẻ nhanh lắm cũng qua
50 nữa mình là lão ông
Tay rung gối mỏi lưng còng
Biết ai bên cạnh một lòng sóc săn
Quyên sinh bên nấm mồ phần
Người chung chăn gối giờ nằm cạnh bên

About