Friday, 22/1/2021 | 6:46 UTC+7
Sinh lý học

Trống canh

Post by relatedRelated post

Vợ chồng mới cưới bàn nhau
Vui tuần trăng mật, xuống tàu chạy ra
Một hòn đảo nhỏ nơi mà
Vẫn lưu truyền nét văn hoa thủơ nào.
Có phong tục cũ ngộ sao :
Ông Từ gõ trống chùa chào mỗi canh.
Sau khi tìm hiểu ngọn ngành
Tối về vợ hỏi nhỏ :” Anh yêu này
Ý em rất muốn đêm nay
Mỗi khi trống nổi mình cày một tăng?”
Chồng nghe xong trả lời rằng:
“Được mà em ạ ! Anh hăng lắm rồi,
Cứ theo cách đó mà chơi.
Vừa hay trống dục một hồi, chiến luôn.
Ngả lưng chưa kịp hoàn hồn
Đã nghe tiếng trống , vợ mon men liền.
Chồng rằng :” Đợi chút anh lên
Quầy hàng mua thuốc lá.” Bèn chạy ngay
Gặp ông Từ vội trình bày:
” Biếu ông năm lít lót tay ! Cậy nhờ
Đến canh hãy cứ làm ngơ
Đợi tầm sau khoảng bốn giờ gõ nha!”
“Ôi không thế được đâu mà
Bởi tôi trót nhận gấp ba chỗ này
Của cô gái trẻ chiều nay
Dặn sau một tiếng thôi…Ngài hiểu cho!”

About