Friday, 22/1/2021 | 6:59 UTC+7
Sinh lý học

Thơ họa

Post by relatedRelated post

Bài 1: Thi Diên

Mơ én nhạn khung trời hoài cánh
Thệ hải lời lòng cạnh tâm tư
Cô nhân cách biệt xa mù
Đường xưa dấu cũ lối thu chẳng nhòa!

Bài 2: Biển nhớ

Trời mãi đẹp ước mơ tung cánh
Đôi tri kỷ luôn cạnh vần tư
Cho dù sóng phủ lam mù
Tình duyên mùa lỡ …Đông Thu vẫn chờ

About